İhale Sözleşme Devri

ihale Sözleşme Devrinde Hukuki ve Teknik Danışmanlık

Ortak Girişim Sorunları

ihalelerde kurulan iş ortaklıklarında yaşanılan sorunlar hk danışmanlık

İhale Uzman Rapor Hazırlama

İnceleme ve Tespit Sonuçları raporun ilgili bölümleri

Yüksek Fen Kurulu Başvurusu

Yüksek Fen Kuruluna yapılacak müracaatlar
( Sitemizde İncelenmiş:68 ihale Kararı, Yargı kararı Bulunmaktadır)