amortisman süresi sona ermiş kendi malı araçlarla aşırı düşük açıklaması yapılması

İhale konulu kararlardan seçmiş olduğumuz aşırı düşük savunma konulu karar özetinde;

Firmanın sunmuş olduğu araçlara ait aşırı düşük savunmasında kurulun açıklamasına ait sonuç kararı

…..araçlara ilişkin yapılan analizlerde Ekskavatör, Konkasör, Paletli delgi makinası, Titreşimli silindir için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 rayiçlerinin kullanıldığı ve kendi malı olan araçların amortisman maliyeti hesaplamasında ise SMMM raporunda belirtilen amortisman süresinin sona ermiş olması dolayısıyla sağladıkları avantajı kullanmalarının tevsik açısından bir aykırılık oluşturmadığı görülmüştür.

Yapım işleri ihalelerine ait firmamızca seçilmiş karardır