Anahtar Teslim Götürü Bedel İşlerde Ölçüm Yapılması

ksik İmalat

Örnek 3.1: Mahal listesinde26.195/6 pozundan parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme Kaplaması imalatı yapılması öngörülen a1 no’lu mahalde, ilgili imalatın hiç yapılmadığı tespit edilmiştir.

Granit İmalatının hesap cetvelinde4 öngörülen birim fiyatı =50,00 TL

a1 no’lu mahallin alanı =10 m2

Yapılmayan imalatın bedeli (50 TL*10 m2) = 500,00 TL

4 Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenilecek Belgeler” başlıklı 30 uncu maddesinin (ç) bendinin 1 inci fıkrası gereğince, yüklenicilerden hesap cetveli istenilebilecektir

Yapılan işlemde, yapılmayan alan ile söz konusu işin birim fiyatı çapılmak suretiyle yapılmayan imalatın bedeli hesap edilmiştir.

Hatalı İmalat

Örnek 3.2: Mahal listesinde 26.195/6 pozundan parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme kaplaması imalatı yapılması öngörülen yerlere, 26.206 poz numaralı 3 cm kalınlıkta renkli mermerle ile döşeme kaplaması imalatının yapıldığı tespit edilmiştir.

Yazının Devamını Okumak için KAYNAK