Anahtar Teslimi Götürü Bedel İnşaat Sözleşmesinin Tanımı

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda yer alan anahtar teslimi inşaat sözleşmesi tanımı şöyledir:
“Yapım işlerinde, uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayanarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme” olarak ifade edilmektedir [4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu].

İnşaat sözleşmesi kavramı ise kanunlarda yer almamasına karşın hukuki literatüre yerleşmiş bir ifadedir. Bu sözleşmede müteahhit, bir taşınmaz inşasını veya bir taşınmaz üzerinde belirlenmiş inşaat çalışmalarını gerçekleştirmeyi iş sahibine taahhüt eder

Hukuki manada taşınır ve taşınmaz inşaat kavramına baktığımızda, taşınmaz inşaat bir arsada sürekli kalması amacıyla yapılan ve buna uygun nitelikteki yapılarla arsaya fiziksel olarak bağlı yapıları ve bunların inşasını ifade ederken, taşınır inşaat kavramı ise geçici olarak arsa üzerine inşa edilen bina ve yapıları içerir

Anahtar teslimi inşaat sözleşmelerinin konusunu genel olarak taşınmaz yapılar oluşturur, bununla birlikte gemi inşaatı gibi taşınır inşaatlar da anahtar teslimi sözleşmesine göre yapılır.

Anahtar teslimi sözleşme türü taşınmaz inşaatlarının yanında taşınır yapıların da bir kısmını kapsadığı için “eser (istisna) sözleşmesini” hatırlatmaktadır.

Anahtar inşaat sözleşmeleri hakkında eser sözleşmesi niteliği taşıyan bir inşa eserinin meydana getirilmesinin müteahhit tarafından taahhüt edildiği ve bunun karşılında iş sahibi tarafından bir bedel borçlanıldığı sözleşmelerdir

Bir diğer tanıma göre ise bu tür sözleşmeler müteahhidin iş sahibine çalışmaya hazır hava limanı, baraj gibi büyük ölçekli bir tesisi veya sanayi sitesini götürü bir ücret karşılığıyla inşa etmeyi taahhüt ettiği sözleşmelerdir

anahtar teslimi inşaat sözleşmesi, iş sahipleri açısından riski minimuma indirdiğinden ve sorumluluğu azalttığından daha avantajlıdır