Anahtar Teslimi Götürü Bedel İnşaat Sözleşmelerinin Taraflara Yüklediği Borçlar

Borç doğuran sözleşmeleri taraflara düşen borca göre 3 şekilde sınıflandırmak mümkündür.

Sırasıyla; “bir tarafa borç yükleyen”,

“iki tarafa borç yükleyen” ve “çok tarafa borç yükleyen sözleşmeler”.

“Tam iki tarafa borç yükleyen” ,

“eksik iki tarafa borç yükleyen” sözleşmeler de iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerin kendi içinde iki kısmıdır .

İşte anahtar teslimi sözleşme türü de tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme niteliğindedir

İnşaat sözleşmelerinin hukuki niteliklerinin en önemlilerinden olan ve tartışma konusu haline gelen bir husus da inşaat sözleşmelerinin ani ya da sürekli edinimlerden hangisine dâhil olduğudur. Sözleşmenin getirdiği ilişki anlık oluşumlu sözleşmelerde kural olarak geçmişe etkili olarak sonlanırken, sürekli sözleşme ilişkilerinde ileriye yönelik bir sona erme söz konusudur

Tam iki tarafa borç yükleyen demek, oluşumun tam manasıyla karşılık ve bağlılık içermesi demektir. Taraflardan birinin oluşumunun karşılığı ve sebebi diğerinin oluşumu tarafından oluşturulur.

Bu tür borç yükleyen sözleşme tarafların oluşumlarının birbiriyle değiştirmesi sonucu oluşur . Sözleşmenin asli oluşumları ve unsurları; müteahhidin üzerine aldığı yapı eserinin inşası ve iş sahibinin ödemeyi taahhüt ettiği ücrettir . Bu edinimler her iki tarafa da hem alacaklı hem borçlu sıfatını kazandırır

Sözleşmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tarafların yaptığı irade beyanlarının bu oluşumlar açısından birbirine uygun olması gerekir. Standart işleyişte inşaat sözleşmeleri yalnızca müteahhidin oluşturacağı inşa eserinin belirlenmesine dikkat edilirken anahtar teslimi sözleşmeler için ücretin de önceden götürü şeklinde belirlenmiş olması önemlidir