Anahtar Teslimi Götürü Bedel İnşaat Sözleşmesi

Anahtar Teslimi Götürü Bedel İnşaat Sözleşmeleri Karşılığı Olan Sözleşmelerdir

İnşaat sözleşmeleri, karşılığı olan akitlerdir. İnşaat sözleşmelerinin ödün kategorisine girmesinin nedeni işverenin yüklenicinin yaptığı işin bedeli olarak, yani inşa eserini meydana getirip bunu teslim etmesinin karşılığında ücret ödemeyi taahhüt eder. Sözleşmede inşa eserinin oluşturulması karşılığında, ücret ödemek dışında bir oluşum karşılığında yapılmış ya da ödün alınmamış ve taahhüdü bulunmuyor ise bu sözleşme bir inşaat sözleşmesi sayılamaz

Anahtar teslimi inşaat sözleşmesi, iş sahibi sözleşme ile belirlenmiş bir ücreti ödemeyi borçlanırken, yüklenici de karar verilen inşa eserini tamamlayıp, çalışır vaziyette teslim etmeyi yüklendiğinden “karşılığı olan sözleşme” türündedir. Bir sözleşmenin eser sözleşmesi ya da anahtar teslimi götürü bedel inşaat sözleşmesi olduğundan söz edebilmemiz için ücret unsurunun başka bir oluşumla değiştirtmeksizin yerine getirilmesi şarttır.

Genel olarak inşaat sözleşmeleri için ücret unsuru kararlaştırılırken, ücret miktarının götürü olarak sözleşme de belirlenmesi bir şart olmazken, bu unsur anahtar teslimi inşaat sözleşmelerinde vazgeçilmezdir

Anahtar Teslimi Götürü Bedel İnşaat Sözleşmesi Anlık Oluşumlu Bir Sözleşme Olmakla Beraber Bazı Taraflarıyla Sürekli Sözleşmelere Benzeyen Türden Sözleşmedir

Anlık Oluşum ve Sürekli Oluşum,Taraflar arsındaki borç ilişkisinin sonucu olarak ortaya çıkan oluşumlar sürelerine göre “anlık” ve “sürekli” diye sınıflandırılabilir. Eğer oluşumun gerçekleştirilmesi için gerekli işler bir defada yapılacaksa bu oluşum anlık oluşumdur, buna karşılık oluşumun yerine getirilmesi zamanla tekrarlanan ya da sürekli bir davranışı ya da fiili gerektiriyorsa bu tür oluşum sürekli oluşum adını alır

Sözleşmenin anlık ya da sürekli olmasının önemi sözleşme sona erdiğinde anlaşılır. Mesela; Taraflardan birinin irade beyanı sona erdiğinde anlık borç ilişkisi doğuran sözleşme geçmişe etkili olarak nihayete ererken, sürekli sözleşmede ileriye dönük olarak sonlanır

6098 sayılı Borçlar Kanununun Yüklenicinin Borçları başlıklı 471. Maddesine göre istisna sözleşmesinde yüklenicinin belli bir ücret karşılığı eser meydana getirme borcu vardır. Fakat istisna sözleşmesinin şartı olarak eseri meydana getirmek yetersizken bu oluşumun sonuçlanması gerekir