Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelere dair kesin hesap ve hakediş

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelere dair kesin hesap ve hakediş, Y.İ.G.Ş. 40. maddesinin 2 fıkrasında bulunan “Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde;

kesin hakediş raporu düzenlenmesine işin geçici kabulü yapıldıktan sonra başlanır ve sözleşme ve eklerinde öngörülen hükümler çerçevesinde kesin hesap işlemleri gerçekleştirilir.” hükmü çerçevesinde düzenlenir.

Karma sözleşmeli işlerde ise, Y.İ.G.Ş. 40. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen “Karma sözleşmelerde, işin götürü bedel ve birim fiyat teklif alınan kısımlarında ilgisine göre birinci ve ikinci fıkradaki hükümler uygulanır.

” ifadesi gereğince kesin hesaplar ilgili kısımlara ait hükümler çerçevesinde hazırlanır