Firmamızın 38 yıllık teknik bilgi birikimi  ile perçinlenmiş hukuki bilgileri, Firmanızın ihale sözleşme öncesi, şikayet ve itirazen şikayet başvurularını ve idari dava ile adli dava süreçlerinizi hazırlama ve süreç takipleri ile itiraz başvurularınızın lehinize çevirmemiz halinde hizmet bedelini al
Devamı...

Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere de Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak Ekonomi Reformları Paketi’nden derlediği bilgilere göre, reform takvimi dahilinde kamu ihalelerine yönelik reform süreci, gelecek yılın ikinci yarısında tamamlanacak. Takvim çerçevesinde bu yıl sonuna kadar
Devamı...

Toplantı No : 2021/005 Gündem No : 84 Karar Tarihi : 03.02.2021 Karar No : 2021/UY.I-334 BAŞVURU SAHİBİ: Hsc İnşaat Nakliye Gsan ve Tic. Ltd. Şti.,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/112384 İhale Kayıt Numaralı “Kütahya Gediz 500 Kişilik Pre
Devamı...

Toplantı No : 2021/005 Gündem No : 86 Karar Tarihi : 03.02.2021 Karar No : 2021/UH.I-336 BAŞVURU SAHİBİ: Flora Sosyal ve Destek Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Diyarbakır Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/574563 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiral
Devamı...

Toplantı No : 2021/002 Gündem No : 75 Karar Tarihi : 13.01.2021 Karar No : 2021/UH.II-119 BAŞVURU SAHİBİ: Ordu Seçkin Tur Servis Hizmetleri Gıda Otomotiv Sanayi Temizlik Turizm Ticaret Limited Şirketi   İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/488394 İhale Kay
Devamı...

Kamu İhale Kurulu idarenin;rekabetin sağlanamadığına ilişkin gerekçeleri ile ihalenin iptaline karar vermesi işlemini iptal etmiştir.   Toplantı No : 2021/004 Gündem No : 90 Karar Tarihi : 27.01.2021 Karar No : 2021/UH.II-267 BAŞVURU SAHİBİ: Özhak Dağıtım Gıda İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve T
Devamı...

ihale dökümanına süresi içerisinde itiraz edilmediğinden dökümanın kesinleştiği ve bu doğrultuda isteklinin başvurusunun reddedilmesi   Toplantı No : 2021/004 Gündem No : 57 Karar Tarihi : 27.01.2021 Karar No : 2021/UY.I-240 BAŞVURU SAHİBİ: Erg Asfalt Yol İnşaat Nakliyat Sanayi Ticaret Ltd. Şti
Devamı...

26 Ocak 2021 SALI Resmî Gazete Sayı : 31376 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/1)   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tar
Devamı...

ihalede teklif mektubunu imzalayana ait vekâletname bilgilerinin doldurulmaması olduğu, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ihalede istenilen kriterleri karşılayacak şekilde doldurulmaması DETAY
Devamı...

İş Ortaklığı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat mektubuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği, dolayısıyla söz konusu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve teklif tutarının sınır değer hesabına dahil edilmemesi gerektiği anlaşılmakla birli
Devamı...