Yüklenicinin, hazırlanan geçici hakediş raporlarına herhangi bir nedenden dolayı itirazı olduğu durumlarda, bu itirazın nedenlerini açıklayan bir dilekçeyle Y.İ.G.Ş.’nde belirtilen hususlara riayet ederek itirazını idareye sunabilir. Bu hususlar, Y.İ.G.Ş.’nin 39. maddesinin 4/e fıkrasında şu şekilde
Devamı...

İdare tarafından görevlendirilen kontrol mühendisi, yüklenici ve varsa diğer görevlilerin ortaklaşa olarak tanzim ve imza ettiği hakediş raporları, ilgili kişiler tarafından kontrol edildikten sonra, düzeltme yapılması gereken kısımlar var ise gerekli düzeltmeler tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar ge
Devamı...

5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren (taşeron) denileceği; sigortalılar üçüncü bir kişini
Devamı...

Kamu İdaresi Türü Diğer Özel Bütçeli İdareler kararı yılı 2015 Dairesi 8 Karar No 128 İlam No 282 Tutanak Tarihi 8.2.2018 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar Hakediş Ödemelerinde Mevzuata Aykırı Uygulamalar: … İnş. ve Tic. Ltd. Şti. yükleniminde bulunan… İli,… İlçesi… Cami Uygulama (Re
Devamı...

AMERİKAN FUTBOL SAHASI YAPIMI VE PLAJ VOLEYBOLU SAHASI DEPLASE İŞİ İHALESİ ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Özyeğin Üniversitesi Amerikan Futbol Sahası Yapımı ve Plaj Voleybolu Deplase işi ihalesi, Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye il
Devamı...

muhtelif bina bakım ve onarım işleri ihalesi İHALE İLANI İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İHALE KOMİSYONU İstanbul Arel Üniversitesi Teknoloji Merkezi İnşaat-Mekanik-Elektrik işleri YÖK “Vakıf Yükseköğretim Kurumu İhale Yönetmeliğine” göre eksiltmeli açık ihale usulü ile ihale açık. İhaleye ayrıntılı ayrı
Devamı...

MUTFAK YAPIM HİZMETİ ALIM İHALESİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KUŞTEPE KAMPÜSÜ AŞÇILIK MUTFAK YAPIM HİZMETİ ALIM İHALESİ İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1- İş sahibi İdarenin; Adı: İstanbu
Devamı...

 ihale itirazen dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili yetkili olunduğuna dair belge ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı denemelerinin eklenmemesi Toplantı Hayır :  2020/036 Gündem Hayır :  11 Karar Tarihi :  19.08.2020 Karar Hayır :  2020 / UY.IV-1397 BAŞVURU SAHİBİ: İmrenli
Devamı...