Borçlar Kanunu’nda eseri teslim borcuyla ilgili düzenleme

Yüklenici, sözleşme yapılırken tasarı halinde olan eseri meydana getirip, işverenin beklentilerini karşılaması gerekir. İş sahibinin oluşumdan menfaati, eserin tamamlanıp bitirilerek eksiksiz biçimde teslimiyle gözetilmiş olur. Bununla birlikte Borçlar Kanunu’nda eseri teslim borcuyla ilgili açık bir düzenleme yoktur.

Ancak teslim borcunun varlığından bahseden birçok madde bulunduğundan böyle bir borcun varlığını zımnen kabul gerektirir.

Örnek olarak Borçlar Kanununun Eserin Kabulü başlıklı 477. Maddesinde “Eserin açıkça veya örtülü olarak kabulünden sonra, yüklenici her türlü sorumluluktan kurtulur;

ancak, onun tarafından kasten gizlenen ve usulüne göre gözden geçirme sırasında fark edilemeyecek olan ayıplar için sorumluluğu devam eder. İş sahibi, gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, eseri kabul etmiş sayılır. Eserdeki ayıp sonradan ortaya çıkarsa iş sahibi, gecikmeksizin durumu yükleniciye bildirmek zorundadır; bildirmezse eseri kabul etmiş sayılır” denilmektedir [6098 sayılı Borçlar Kanunu, m. 477].

Anahtar Teslimi Götürü Bedel İnşaat Sözleşmelerinin Özellikleri
Anahtar teslimi inşaat sözleşmesinin, yerine kullanılan diğer isimleri de kapsayacak şekilde; iş sahibinin ödemeyi taahhüt ettiği bir götürü bedel karşılığında müteahhidin proje, tasarım ve mühendislik hizmetleri de dâhil bir inşa eseri ya da tesisi iş sahibine her yönüyle
çalışır bir halde teslim etmeyi taahhüt ettiği sözleşme türü olduğu.

Ayrıca bunlarla birlikte eserin tesliminin ardından deneme testleri yapmak ve personel eğitimi vermek bazı başka sorumluluklar da müteahhide aittir