Hakediş Ödemelerinde Alt Yüklenicinin SGK Borcu Sorgulanması

Kamu kurumlarınca yapılan ihalelerde ilgili ihaleye ilişkin hakediş ödemeleri yapılırken idarenin ödeme yapmadan önce yüklenicinin vergi ve sgk borcu olup olmadığı hususunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmaktadır.İlgili mevzuat çerçevesinde tespit edilen vergi ve sgk borçları ise yüklenicinin hakedişinden kesilerek vergi dairelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına gönderilmektedir.Ancak bazı ihalelerde ihale dökumaların da yer alan düzenlemelere göre yükleniciler üstlenmiş oldukları işin belli kısımlarını alt yükleniciler aracılığı ile yürütebilmektedirler.Bu yazımızda alt yükleniciler aracılığı ile yürütülen ihale işlerinde alt yüklenicilere ait Sosyal Güvenlik Borcu (SGK) borcu sorgusunun idarelerce yapılıp yapılmayacağı hususunu açıklamaya çalışacağız.

İdarelerce yüklenicilere yapılacak olan Hakediş ödemelerinde Sosyal Güvenlik Prim borcu olanlar yükleniciler firmalar hakkında yapılacak olan işlemler ” Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında yönetmelikte düzenlenmiştir.

İlgili yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre idare hem asıl yüklenicinin hemde alt yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası ile prim ve prime ilişkin borçlarının olup olmadığı hususunu kontrol etmeli ve kontrol sonucunda yüklenicinin veya alt yüklenicinin borcu olduğu durumlarda ilgili borçları hakediş tutarından kesmek zorundadır.