ihalede iş ortaklığının özel ortağı tarafından ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu

 İş Ortaklığının üzerinde bırakıldığı ve sözleşme imzalamak için davet edildiği, ancak söz konusu iş ortaklığının özel ortağı tarafından ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığını tevsik edici belgenin taahhüt edilen duruma aykırılık teşkil ettiği ve anılan ortağın ihale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcu bulunduğunun belirlendiği, idare tarafından başvuru sahibi iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi   DETAY