Yapım ihalesinde iş ortaklığı tarafından beyan edilen ve sunulan banka referans mektubu nasıl olmalı

Yapım ihalesinde iş ortaklığı tarafından beyan edilen ve sunulan banka referans mektubu nasıl olmalı

İtirazen şikayet itirazı

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından beyan edilen ve sunulan banka referans mektubunda ticaret unvanlarının açık ve uzantıları ile birlikte yazılmadığı, İKN numarasının yazılmadığı, düzenleme tarihinin ilk ilan tarihinden sonra olmadığı, yer alması zorunlu olan ibarelerin yer almadığı, standart forma uygun olmadığı, DETAY