ihalede iş ortaklığının teklifinin sınır değer hesabına dahil edilmeden yapılan hesaplamada sınır değer tutarının değiştiği ancak sınır değerin altında veya üzerinde kalan isteklilerin değişmediği

İş Ortaklığı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat mektubuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği, dolayısıyla söz konusu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve teklif tutarının sınır değer hesabına dahil edilmemesi gerektiği anlaşılmakla birlikte bahse konu iş ortaklığının teklifinin sınır değer hesabına dahil edilmeden yapılan hesaplamada sınır değer tutarının değiştiği ancak sınır değerin altında veya üzerinde kalan isteklilerin değişmediği anlaşıldığından usul ekonomisi gereğince söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerek bulunmadığı  DETAY