muhtelif bina bakım ve onarım işleri ihalesi

muhtelif bina bakım ve onarım işleri ihalesi

İHALE İLANI
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İHALE KOMİSYONU

İstanbul Arel Üniversitesi Teknoloji Merkezi İnşaat-Mekanik-Elektrik işleri YÖK “Vakıf Yükseköğretim Kurumu İhale Yönetmeliğine” göre eksiltmeli açık ihale usulü ile ihale açık. İhaleye ayrıntılı ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası: AREL-2008-A-001
1- İdarenin
a) Adresi: Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26 B. Çekmece / İST.
b) Telefon ve faks numarası: 0850 850 27 35 –
1088/0212 860 04 81 c) Elektronik posta adresi: arel@arel.edu.tr
ç) İhale bilmesinin görülebileceği adresi: Türkoba Mah. Erguvan Sok. No: 25 D: 2 Villa 34537 B. Çekmece / İST.
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: İstanbul Arel Üniversitesi Tepekent Kampüsü İnşaat, elektrik imalatlarını incelemek muhtelif bina bakım onarım işleridir.
b) Teslim yeri: Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26 B. Çekmece / İST
c) Teslim tarihi: 28.08.2020
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer: Türkoba Mah. Erguvan Sok. No: 25 D: 2 Villa 34537 B. Çekmece / İST.
b) Tarihi ve saati: 28.08.2020 Saat 12.00 (Eksiltme Aynı Tarih Saat 14.00)
2. Geçici süreat teklif bedelinin% 3 üdür.
3. İsteklilerden istenilen belgeler idari şartnamede web adresinden görülebilir.
İhale yaşının görülmesi ve satın alınması:
a. İhale dokümanı belirtilen adreste ve www.arel.edu.tr web adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İhaleye katılmak için dokümanın idaresi her sayfası onaylanmış örneğinin idareden bilgi uygulaması zorunludur.
b. İhale dokümanı bedeli (KDV dahil): 1.000,00 (Bin) TL