üç yıl süreli olarak yapılan ihalede önce … Tic Ltd Şti’ye sonrasında… Aş ye devredildiğini, sözleşme

2886 sayılı devlet ihale kanununa uygun olarak * başlangıç tarihli üç yıl süreli olarak yapılan ihalede önce … Tic Ltd Şti’ye sonrasında… Aş ye devredildiğini, sözleşme gereği müvekkili şirket tarafından idareye yapılacak yatırımların teminatı olarak*USD teminat mektubu verildiğini, sonrasında belediyenin ihale sözleşmesini kendiliğinden fesh ederek işi tasfiye ettiğini, ancak müvekkili şirketin verdiği teminat mektubunu iade etmediğini, iade etmediği için müvekkili şirketin takip gününe kadar … Bankasına* komisyon ödediğini, davalının peşin aldığı kira bedellerini iade etmediği gibi,teminat mektubunu da iade etmediğini ve müvekkilinden devam eden yıllar için kira bedellerini icraen almak istediğini, * Belediyesinin taşınmazı * yılında müvekkilinden aldığını ve kullanım hakkını encümen kararıyla ve sözleşme yaparak Belediyenin bir iştiraki şirketi olan … Şirketine verdiğini, ispark şirketi * yılından beri taşınmazı otopark olarak kullandığını,teminat mektubunun yapılan ihalenin teminatı olarak verildiğini, idare tarafından fesh edildiği gün teminat mektubunun iade edilmesi gerektiğini, müvekkili şirketin teminat mektubununun iadesini ve bankaya ödediği komisyonun ödemesini talep ettiği halde idarenin teminat mektubunu iade etmediğini ve ödeme yapmadığını bu nedenle müvekkilinin zararının oluştuğunu belirterek … Belediyesinin .*İcra Müdürlüğünün … esas sayılı ödeme emrine yaptığı *tarihli itirazın iptali, icranın durdurulmasına ilişkin kararın kaldırılmasına ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.

DETAY