ihalede yüklenicinin sorumluluğunda bulunan ünitelerde meydana gelebilecek hasarlara ilişkin ödemeler

inşaatının yapımına başlanmasıyla işin A.. Sigorta A.Ş ye sigorta ettirildiği, sözleşme ve şartname hükümleri gereğince, * yılının Nisan ayında sigorta şirketine inşaat A.Risks Sigorta Sözleşmesi yaptırılarak sigorta sözleşmesinde deprem, yanardağ püskürmesi, kötü niyetli hareketler ve terör, iş makineleri enkaz kaldırma şantiye tesisleri ve üçüncü şahıs mali sorumluluk teminatları sigorta kapsamına alınmış; sigorta sözleşmesinde menfaat sahibi olarak İ.. B.. bulunmasına rağmen, kurum ile yüklenici arasındaki sözleşme ve sigorta sözleşmesi gereğince, yüklenicinin sorumluluğunda bulunan ünitelerde meydana gelebilecek hasarlara ilişkin ödemelerin ise İ.. B..nın bilgisine sunularak yükleniciye yapılabileceğinin öngörüldüğü

DETAY