davacının ihale yolu ile alacağı işin tamamlanıp teslim edildiği * tarihinde muaccel olduğundan hesaplamanın bu tarih esas alınarak yapılması gerekir

davacı ile davalı şirket arasındaki sözleşmenin şekil yönünden geçerli olduğu kabul edilmeli ve davacının hakettiği iş bedeli sözleşme hükümlerine göre belirlenmelidir. Nitekim somut olayda mahkemece mahallinde keşif yapılarak inşaat mühendisi bilirkişiden rapor ve ek rapor alınmış, alınan raporda sözleşme konusu C blok inşaatının bitmiş durumda ve dairelerin tamamına yakının kullanılır halde olduğu, E blok inşaatında davacının yükümlülüğünün “6 katın duvarlarının kum, çimento, su ve işçilik dahil örülmesi” ile sınırlı olup bu blokta da sıva boya, döşeme, duvar kaplama, mutfak, balkon vs. işlerin bitmiş olduğu, yalnızca montaja yönelik musluk, batarya, duşa kabin gibi kısmi eksiklerin bulunduğu belirtilmiş, davacı tarafından yapılan imalâtın bedeli sözleşme fiyatlarıyla, yani davacıya verilmesi gereken bağımsız bölümlerin rayiç değeri dikkate alınarak belirlenmiştir. Bilirkişinin imalât bedelinin hesaplanmasında kullandığı hesap yöntemi kural olarak doğru bulunmakta ise de, bağımsız bölümlerin değeri * tarihli raporda davalıların karşılıklı ibralaştığı * tarihi itibariyle, * tarihli ek raporda da * dava tarihi itibariyle hesaplanmıştır. Oysa davacının alacağı işin tamamlanıp teslim edildiği * tarihinde muaccel olduğundan hesaplamanın bu tarih esas alınarak yapılması gerekir. Anılan raporlar bu nedenle hüküm tesisine elverişli bulunmamaktadır

DETAY