İhale dosyası inceleme raporu

İhale dosyası inceleme raporu

İHALE DOSYASI İNCELEME RAPORU

Katılmayı düşündüğünüz ihalelere ait  İdari ve Teknik Şartnamelerini inceleyerek İdarelerin Yapmış olabilecekleri Hataların Tespit edilerek Firmanıza Raporlama Hizmeti

İnceleme Konusu

 İDARE BİLGİLERİ

 • Bağlı/İlişkili/İlgili Olduğu En Üst İdare
 • Bağlı Olduğu İdare
 • İhaleyi Yapan İdare Adı
 • İl – İlçe

 İHALE BİLGİLERİ

 • İşin Tanımı
 • İhale Dosya No
 • İhale Türü – Usulü
 • İhale KİK Kapsamında mı ?
 • İlanın Şekli
 • İşin Yapılacağı Yer
 • İhaleYeri – Tarih – Saat

İhale Danışmanlık Hizmet Raporunu Düzenleyen

Adı Soyadı : MBS İHALE DANIŞMANLIK

Ünvanı : İHALE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Telefon : 0534 819 47 25

Fax       :  Canlı Destek Hattı 0534 819 47 25

 

İnceleme ve Tespit Sonuçlarımız raporun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

İş bu raporla yukarıda belirtilen konularda incelemeler yapılmış olup; gerekli açıklamalar ilgili bölümlerdedir.

II- İNCELENEN BELGELER

İdarenin Bahse Konu İhale dosyasının hazırlanmasında; Kamu İhale Kanunu –………………………..İhale Yönetmeliği- ………….Genel Şartnamesi – …………..Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliklerine Uygunsuzluğunu gösteren hususlar kanun maddeleri ve ihale dosyasının maddeleri belirtilerek açıklanmıştır

I -İHALE DOSYASININ İDARİ ŞARTNAMESİNDE GÖRÜLEN EKSİKLİKLER

II – İHALE DOSYASININ TEKNİK ŞARTNAMESİNDE GÖRÜLEN EKSİKLİKLER

III – İDARENİN İHALE İLAN BİLGİSİ

IV – GİZLİ  MALİYET  DEĞERLERİ ANALİZİ

SONUÇ :,Firmanızın göndermiş olduğunuz ihale idari şartname- teknik şartname – İhaleye itiraz dilekçeniz ve idarenin firmanıza göndermiş olduğu yazışma bilgileri -idarenin daha önce ihaleye çıkmış olduğu ihale ilan metni bilgileri nezrinde incelenmiş olup,

Bu Rapor Firmanızın isteği üzerine tarafımızca düzenlenmiştir.

Saygılarımızla

MBS ihale Danışmanlık