İhale itiraz başvurularınızı lehinize çevirmemiz halinde hizmet bedelini alıyoruz

Firmamızın 38 yıllık teknik bilgi birikimi  ile perçinlenmiş hukuki bilgileri, Firmanızın ihale sözleşme öncesi, şikayet ve itirazen şikayet başvurularını ve idari dava ile adli dava süreçlerinizi hazırlama ve süreç takipleri ile itiraz başvurularınızın lehinize çevirmemiz halinde hizmet bedelini alıyoruz

sözleşme sonrasına ait süreçlerde karşılaşabileceğiniz  sorunlara anlık  çözüm önerileri sunmakta, ayrıca bünyemizdeki ve ülke genelindeki anlaşmalı avukatlarımız aracılığı ile adli ve idari davalar açmak sureti ile haklarınızı korumada  hizmetinizde  olduğumuzu bildirir;  Hizmet  konularımızın içerikleri hakkında daha detaylı bilgiyi, firmanıza göndermiş olduğumuz mailimiz ekinden ulaşabilir veya  firmamızla  iletişime geçebilirsiniz

[itirazlarınızın Firmamızın yapacağı tetkikler neticesinde  tarafımızca kabul görmesi halinde anlaşmalı olduğumuz  avukatlar aracılığı ile süreçler takip edilecektir]

1-)Kesinleşen ihale kararına  idareye şikayet Başvurunuzun Tararımızca  hazırlanması

a- İdarenin Kesinleşen ihale kararına “ŞİKAYET  BAŞVURUMUZUN KABUL EDİLMESİ”  halinde  Firmanızın Sözleşme  yapması neticesinde verilen Hizmet  Bedeli  ödenmesi (Tarafların anlaşmış olduğu hizmet bedelini kapsamaktadır)

b-İdarenin Kesinleşen ihale kararına “ŞİKAYET  BAŞVURUMUZU RED”  etmesi veya İhalenin iptal Edilmesi halinde  isteklinin Kamu İhale kurumuna Başvurmaktan  vazgeçmesi halinde verilen Hizmet  Bedeli  ödenmesi (Tarafların anlaşmış olduğu hizmet bedelini kapsamaktadır)

2-)Kamu ihale kurumuna  itirazen şikayet Başvurunuzun Tarafımızca  hazırlanması (Anlaşmalı olduğumuz avukatlar ile)  Kamu İhale kurumuna  başvurunun yapılması

a – Kamu ihale kurumuna yatırılacak KİK şikayet  bedeli Tarafınızca Yatırılacak olup dekontun örneği Tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir

b–Kamu İhale kurumuna Yapılacak Başvurularda  gerekli olan  Şirket  bilgi ve  belgeler tarafınızca tedarik edilmesi zorunludur

İhalenin iptal Edilmesi halinde  verilen Hizmet  Bedelimizin Firmanızca ödenmesi (Tarafların anlaşmış olduğu hizmet bedelini kapsamaktadır)

c –İhale itirazen şikayetleriniz kazanılması halinde hizmet  bedelimiz KİK’e Yatırmış olduğunuz KİK şikayet bedelinin tahsili için açılacak davadan hizmet  bedelimiz tahsil edilecektir [(Lehinize olmak kaydı ile KİK in Düzeltici işlem kararı veya  İhalenin iptal kararı Verilmesini kapsamaktadır ]

3-)Kamu İhale Kurulunun Başvurumuzu RED Etmesi neticesinde ANKARA Bölge İdari mahkemesinde Yürütmeyi Durdurma almak için yapılan başvuru

a-) KİK kararının yürütmeyi durdurma alınması için yatırılacak harç bedelinin tarafınızca karşılanması

b-Alınacak Yürütmeyi durdurma kararının idareye  bildirimi ile Firmanızın  ihale sözleşmesi sonrası KİK e yatırılan şikayet  bedelinin tahsili için açılacak davadan hizmet  bedelimiz tahsil edilecektir

c-Alınacak Yürütmeyi durdurma sonrası Firmanızın idare ile sözleşme yapmaktan FERAGAT etmesi halinde hizmet  bedelimizin Firmanız tarafınızdan ödenecektir.

d-Yürütmenin durdurma kararı alınmaması halinde,karşı tarafa ödenecek avukatlık ücreti Firmanıza aittir

4-Yapım ihaleleri Sözleşme sonrası,İdare ile Yüklenicinin karşılaşacağı sorunlarda İHALE HUKUK Hizmetleri  [ayrıca ücretlendirilmektedir]

Yüksek Fen  kurulu Başvuruları / İdarenin İhale Fesihleri / Teminat mektubu İrad kaydedilmemesi için Y. Durdurma  kararı alma / İş artış ve eksilişleri / Revize  işler  vb sözleşmeden kaynakları sorunların çözümlerinde  Hukuk süreçleri

REFERANSLARIMIZ

İhale itiraz başvurularınızı lehinize çevirmemiz halinde hizmet bedelini alıyoruz 1