ihale Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde

MADDE 32- Madde ile, sözleşmelerin imalatını yaptırdıklarında üretim yapılması gerekiyor.
MADDE 32-5.01.2002 tarihi ve 4735 tarihinde Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa şu anda madde eklenmiştir.
“Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri
GEÇİCİ MADDE 4-30 / 6 / 2018’den önce 4734 tarihli Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapıldı (3 üncü maddesinin istisnalar dahil) ve bu fiyata bağlı girdiği tarih devam eden sözleşmeler, imalat yapılanlarının fiyatlandırılmadığı halde … 60 gün içinde yüklenicinin yazılı olması ve idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç fesih ve devirden usulü sınırlama ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden sözleşicinin teminatı iade edilir.
Tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirildiği imalatlar orada idareden herhangi bir hak talebinde bulunamazsın. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun ayarlar ve güvenlik ile yapı güven güvencesi odaklı tedbirlerinin yapılması şarttır. Bu kapsamlıda düzenlemecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz. ”