ihalede Yapımında Vazgeçilen İmalatların Fiyatlandırılması

Sözleşmeye bağlanan anahtar teslimi götürü bedel işe ait bir artış söz konusu olduğu takdirde artışa konu olan imalatların mahal listeleri belirtilip metrajları hazırlanarak tespit edilen birim fiyatı üzerinden ödeme yapılır. İş azalışında da iş artışında olduğu gibi azalışa konu olan imalatların mahal listeleri belirtilip metrajları hazırlanarak tespit edilen birim fiyatı üzerinden kesinti yapılmaktadır.

Yapımından vazgeçilen imalatlarla ilgili anahtar teslimi götürü bedel işler için uygulamada problemlere yer açmaktadır.

Anahtar teslimi götürü bedel işlerde istekliler uygulama projeleri, mahal listeleri ve teknik şartnamelerde belirtilen hususlar üzerinden tek bir fiyat teklif etmektedir. Uygulama projesinde yer alan bir imalat ödemeye esas olan pursantaj tablosunda yer almayabilir. Bu gibi durumlarda yine idare ve yüklenici arasında fiyat anlaşması sağlanmalıdır