İnşaat Sözleşmelerinde Damga Vergisi Kaldırılması

15 Mart 2017 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde damga vergisi oranı sıfırlanmıştır. Yani bu kapsamdaki sözleşmelerden damga vergisi alınmayacaktır. Yine yapı denetim hizmet sözleşmelerinden de damga vergisi alınmayacaktır. Ancak, bu düzenleme inşaat sözleşmelerinden damga vergisi alınmayacak şekilde algılanmakta olup, getirilen düzenlemenin inşaat sözleşmelerinin tamamı ile yapım işlerinin tamamı ile ilgisi bulunmamaktadır. Getirilen düzenleme 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan işleri kapsamakta olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan yapım işlerine yönelik değildir.
İnşaat Sözleşmelerinde Damga Vergisi
15.03.2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre Damga Vergisine Ekli I sayılı cetvelde bazı sözleşmelerden damga vergisi alınmamasına karar verilmiştir. 13.03.2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Kararnamenin Eki Kararın 2 nci maddesine göre;
“488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” başlıklı fıkrasının (14), (15), (16) ve (17) numaralı bentlerinde yer alan kağıtlar için damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak uygulanır.”