İnşaat sözleşmesinde iş sahibine tek taraflı beyanla iş değişikliği yapma ve ek iş talep etme hakkı tanınması halinde, iş sahibince talep edilen işlerin yapılması gerektiği

İş Sahibinin Sonradan İş Değişikliği ve Ek İş Talep Etmesi Üzerine Bedelin Belirlenmesi

İnşaat sözleşmesinde iş sahibine tek taraflı beyanla iş değişikliği yapma ve ek iş talep etme hakkı tanınması halinde, iş sahibince talep edilen işlerin yapılması gerekmektedir.

Yüklenicinin bu talepleri yerine getirmemesi sözleşmeye aykırı davranış olarak kabul edilecektir. Bu hakkın mevcut olduğu sözleşmelerde, hakkın kullanılmasına dayalı olarak yapılacak işlerin bedelinin ne şekilde hesaplanacağına ilişkin sözleşmede düzenlemeye yer verilmişse, işlerin bedeli bu hükümlere göre belirlenecektir.

Ancak,

sözleşmede iş sahibine tanınan bu hakkın kullanılması halinde yapılacak sözleşme dışı işlerin bedelinin ne şekilde belirleneceği kararlaştırılmamışsa bu işlerin bedelinin TBK m. *hükmüne göre yani yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleri üzerinden yapılacak hesaplama neticesinde belirlenecektir .
Hesaplamada dikkate alınacak piyasa rayiç bedelleri içinde yüklenici karı ve katma değer vergisi (KDV) dahil olduğundan, bu hususların ayrıca hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.