İnşaat uyuşmazlıkları için uyuşmazlık çözüm yöntemleri

İnşaat uyuşmazlıkları için uyuşmazlık çözüm yöntemlerini öngören özel yasal hükümler olmamasına rağmen, uygulamada, uyuşmazlık karar kurulları artık yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Genel olarak uyuşmazlık kurulları, sözleşmenin ifası ve işlerin ifası sırasında taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları önleyen veya çözüme kavuşturan belirli bir sözleşme için kurulmuş kurullar olarak tanımlanmaktadır.
Kullanım sıralarına göre anlaşmazlıkları çözmenin yaygın yöntemleri şunlardır:
  • Görüşme ve uzlaşma.
  • arabuluculuk.
  • Tahkim.
  • Yasal bir prosedür.
Taraflar, sözleşmelerinde genellikle açıkça bir anlaşmazlık çözümü maddesi hazırlamazlar.