İstinat Duvarların Kullanıldığı Yerler

İstinat Duvarların Kullanıldığı Yerler

 istinat   duvarları   genellikle   ağırlıklı,   yarı   ağırlıklı,   konsol   ve   ankrajlı   olarak sınıflandırılır. Ağırlıklı istinat duvarları, duvarın ölü ağırlığı ile yanal yüklere dayanma kapasitelerini üretir. Ağırlıklı duvarı tipi, rijit ağırlık duvarları, mekanik olarak dengelenmiş toprak duvarları ve önceden hazırlanmış modüler ağırlık duvarları içerir. Yarı ağırlıklı istinat duvarları, ağırlıklı istinat duvarlarına benzer, ancak yanal yüklere dayanma kapasitelerini elde etmek için dolgu malzemelerinin ölü ağırlığını harekete geçirmek için yapısal bileşenlerine güvenirler. Konsol istinat duvarları, yanal yüklere karşı pasif direnci harekete geçirmek için temel malzemesine kısmen gömülmüş duvarın yapısal bileşenlerine dayanır.

Ankrajlı duvarlar, yapısal bileşenlerinin ankrajlara bağlı germe elemanları tarafından tutturulması ve muhtemelen ayrıca yapısal bileşenlerinin temel malzemesine kısmen gömülmesiyle sınırlandırılması nedeniyle yanal yüklere dayanma kapasitelerini oluşturur.

Ankrajlar, toprak ankrajları (geri bağlamalar), pasif beton ankrajları, pasif kazık ankrajları veya kazık grubu ankrajlarından oluşur. Zemin ankrajları doğrudan duvar yapısal bileşenlerine bağlanırken, diğer tip ankrajlar duvar yapısal bileşenlerine bağlantı çubukları vasıtasıyla bağlanmaktadır.

Uygun duvar tipinin seçimi, yapımı bakımı, maliyetinden sonra tasarım yüklemesinin değerlemesine, yeterli temel desteğinin derinliğine, zararlı çevresel faktörlerin varlığına, çevrenin fiziksel kısıtlamalarına, çevrenin kesit geometrisinin hem mevcut hem de planlı oturma                        potansiyeline      ve        estetik temeline                         dayanmaktadır