Kesin Kabulü Yapılmayan Yapım İşi İçin Verilen ve Süresi Biten Teminat Mektubunun Yenilenmemesi.

…… Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının kontrolündeki yapım ihalelerinde işin kesin kabulü yapılmadığı halde teminat mektubunun süresinin bittiği ve yeni teminat alınmadığı görülmüştür.

4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü maddesinde, kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi, 14 üncü maddesinde de, iade edilemeyen teminatlar düzenlenmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Teminat mektuplarının iadesi” başlıklı 18 inci maddesinde; geçerlilik süresi dolan kesin teminat mektuplarına ilişkin olarak, idarelerce 4735 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddeleri gereğince işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Merkezi Yönetim Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 448 inci maddesinde; teminat ve garanti mektupları ile şahsi kefalete ilişkin belgelerin muhasebe birimlerinde gereksiz olarak bekletilmesini önlemek için; alınan teminata ait işin sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı, mevzuatındaki süreler de dikkate alınarak muhasebe birimlerince takip edilir ve her malî yıl sonunda teminat ve garanti mektupları ile şahsi kefalete ilişkin belgeler hakkında ilgili idareden bilgi alınacağı ve alınan bilgi doğrultusunda söz konusu mektup ve belgeler ilgilisine veya ilgili bankaya iade edileceği ya da ertesi malî yıla devredileceği belirtilmektedir.

…… Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının kontrolünde olan ve henüz kesin kabulü yapılmayan işlerden; ……Eğitim Fakültesi tadilat, yangın merdiveni, asansör ek blok, rektörlük konutu bekçi kulübesi ve hazırlık okulu A ve E blok zemin kat döşeme tadilat yapım işi ve ……Bilgisayar Müh.tadilatı ve Petrol Müh. ve spor salonları tadilatı yapım işi ile ……KKM Binası mutfak tadilatı ve sosyal bina tadilatı yapım işinin 31.12.2014 tarihinde, kesin teminat mektuplarının süresi dolmasına rağmen yeni teminat alınmadığı veya teminat mektubu geçerlilik sürelerinin uzatılmadığı görülmüştür. Dolayısıyla, teminat mektubunun uzatılmaması sonucunda, kesin kabulde belirlenen eksik ve ayıplı işler için kesinti yapabilmesini, ayrıca yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının bulunması nedeniyle bu borçların teminatın paraya çevrilerek ödenmesine engel olunmaktadır.

Bu itibarla, alınan kesin teminatın banka teminatı mektubu olması durumunda geçerlilik süresinin kesin kabulden önce bitmesi durumunda yüklenici tarafından teminat mektubunun süresinin uzatılması gerekmektedir.