Röleve nedir

Röleve, imalatı tamamlanan kanalizasyon ve içmesuyu hatlarının krokisinin kesin olmamakla beraber çizilerek uzunluk, adet veya ebatlarının belirtildiği belgelerdir.

Rölevelerin işlendiği deftere röleve defteri denir. Röleve defteri yüklenicisince tutulur ve bu defter her hakediş düzenlenmesi öncesinde kontrol mühendisince mahallinde kontrol edilir ve imza altına alınır.

Röleve defterinde yer alan çizimler geomatik bilimi ve bilimsel araçlarla (nivo, total station, gps) kot ve koordinatları kesinleşmesinin devamında ferşiyat ataşmanlarına taşınabilmektedir.

Rölevenin üst kısmında işin adı, yüklenicinin adı, hakediş numarası ve sayfa numarası bulunur. Rölevenin içeriğinde imalatı yapılan kanalizasyon ve içmesuyu hatlarının ayrıntıları yer almaktadır.

İçmesuyu hatlarında boru çapları, düğüm noktaları, varsa vana, tahliye ve vantuzların konumu, boru ek parçalarının tahmini yerleri krokisi çizilerek röleve hazırlanır.

Düğüm noktaları, bağlantı noktaları ile vanalar arasındaki mesafeler boru çap ve cinsleriyle beraber kroki üzerine işlenir. Hatların dolgu cinsleri ve hendek genişlikleri de krokide gösterilen hatların üzerine yazılır.

Kanalizasyon rölevelerinde ise muayene bacaları, mecra hatları, parsel bağlantıları, hendek genişlikleri, parsel bacaları çapları ve cinsleri belirtilerek krokide gösterilir. Muayene bacaları arasındaki mesafe, parsel bağlantı hatları mesafeleri gösterilir ve dolgu cinsleri belirtilir.

Metraja bağlı imalat barındıran her iş için röleve düzenlenebilir. Röleve defterleri hakediş içerisine kontrol mühendisinin isteği doğrultusunda konabilir.

Bu defterler, boru ferşiyat ataşmanlarının altlığını teşkil ettiği için, boru ferşiyat ataşmanı bulunan  hakedişlere röleve konması mecburi olmamakla beraber, bu defterlerin düzenli bir şekilde dosyalanıp, olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesi amacıyla iş bitimine kadar saklanmalıdır.