Yapım ihaleleri Gecikme Cezasına Giren İşlerde Fiyat Farkı Uygulama

Gecikme Cezasına Giren İşlerde Fiyat Farkı Uygulaması
Fiyat farkı uygulama esaslarının 6. maddesinde konu ile ilgili şöyle denilmektedir; “Sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden düşük olanı esas alınır”.

Kendi kusurundan dolayı işi süresinde tamamlayamayan ve cezalı çalışmasına izin verilen yüklenicinin, fiyat farkı uygulamasında yukarıda da açıklandığı üzere idare lehine bir hesap yöntemi ortaya konulmuştur. Bu husus sözleşmede ve ihale dokümanında fiyat farkı verilmesi öngörülen işlere yönelik olup fiyat farkı öngörülmeyen bir işte cezalı çalışılması durumunda fiyat farkı hesaplanacağı şeklinde yorumlanamaz.

Fiyat farkı verilmesi öngörülen bir işte yüklenicinin gecikme cezasının birden fazla aylara yayılması ve bu aylarda ayrı ayrı hak ediş talebinde bulunması halinde, her hak ediş raporuna giren imalatların ait oldukları Pn değeri ile süre bitim tarihinde uygulanmakta olan Pn değeri karşılaştırılıp küçük olan endeksler üzerinden hesaplama yapılmalıdır.