Yapım ihaleleri İş Artışında Sözleşmenin Tasfiye Durumu

İş Artışında Sözleşmenin Tasfiye Durumu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda iş artışı olması halinde yasal sınırlar içerisinde kalmak şartıyla aynı yükleniciye yaptırılabilirdi. İş tamamlanmadığı takdirde ise kalan işler için ayrıca ikmal ihalesi yapılmaktaydı.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda ise iş artışlarının yapılabilmesi için işin tamamlanması şartı aranmaktadır. Anahtar teslim götürü bedel işlerde yüzde 10, teklif birim fiyatlı işlerde ise yüzde 20 (Bakanlar Kurulu kararı ile yüzde 40) oranında iş artışı yapılabilir.

Ancak söz konusu yasal sınırlara rağmen işin tamamlanmayacağı anlaşılması halinde iş artışı yapılmadan sözleşme tasfiye edilmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak sözleşmeye bağlanan bir yapım işinde henüz temel aşamasında iken zeminden kaynaklı problemden dolayı işe devam edilememesi üzerine idare Yüksek Fen Kurulundan görüş istemiştir.

Yüksek Fen Kurulunun vermiş olduğu karar ise aşağıdaki gibidir; “… Sözleşme kapsamına dahil olan temel sistemi dışındaki bazı imalatlardan vazgeçilerek yerine fore kazıklı temel sistemi imalatlarının yaptırılmasının %10 un üzerinde iş artışı meydana getireceğinin belli olması sebebiyle, bu iş artışının Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme Şartlarına uygun olmayacağına,

Sözleşme kapsamında bulunmayan ve işin başlaması safhasında projenin temel sistemindeki değişiklik gereği ortaya çıkan ve yeniden projelendirilen temel sisteminin, işin anahtar teslimi götürü bedelinde %10’un üzerinde iş artışı meydana getireceğinin belirlenmesi ve temel sisteminin yeni projeye göre yapılmadan işe devam edilemeyeceğinin anlaşılması nedeniyle, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesine istinaden genel hükümlere göre tasfiye edilmesi gerekeceğine,

Kurulumuzun 01.06.2005 tarihinde yapılan toplantısına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir”.