Yapım ihaleleri İş Artışlarının Fiyat Tespiti ve Ödenmesi

Yapım işlerinde öngörülemeyen sebeplerden dolayı yapılacak iş artışlarının yeni birim fiyat tespitleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22. maddesinde belirtilmiştir.

Teklif birim fiyatlı işlerde, iş artışına konu olan imalatlar birim fiyat teklif cetvelinde var ise metraj hesabı yapılarak sözleşme kapsamında var olan imalatların ödendiği şekilde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tutar üzerinden ödenmektedir.

Anahtar telim götürü bedel işlerde ise sözleşme kapsamındaki imalatların ödemeleri pursantaj üzerinden ödeme yapılmaktadır. Ancak iş artışına konu olan imalatların her kalemi için miktar ve birim fiyatların belirtilerek hesaplanması gerekir.