Yapım ihaleleri Mücbir Hallerden Dolayı Verilecek Süre Uzatımı

Mücbir sebebin süre uzatım nedeni sayılması için yapılan işte bir gecikmeye neden olması gerekir. Örneğin, sel baskını sonucu oluşan bir doğal afet, işin yürütülmesini etkilemediği takdirde süre uzatım gerekçesi sayılamayacaktır.

Mücbir sebepten kaynaklı süre uzatımını gerektiren hususların ortaya çıkışından itibaren yirmi gün içerisinde, olayın detaylarını, sonuçlarını, işe olan etkisini, iş süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirten bir yazı ve dayanakları ile idareye başvurmalıdır.

Örneğin iklim koşullarından kaynaklı ise meteoroloji müdürlüğünden belgelendirmelidir. Bu yirmi günlük süre şartı yalnızca mücbir sebepler için geçerli olup idareden kaynaklı gecikmelerde aranmaz.

Konuyla ilgili Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı;

Tutanak No :

Tarih :

İçerik : Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü

1184 sayılı ilamın 4 üncü maddesiyle; … Müdürlüğü tarafından … şti.’ne ihalesi yapılan afet önleyici istinat duvarlarının yapımı işinde 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı verilmesi gerekçesiyle tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçiler dilekçesinde özetle: ……..tarihinde ihale edilen ve….. tarihinde sözleşmeye bağlanan istinat duvarları işinin süresi 100 gün olup ……. tarihinde bitirilmesi planlandığını, İhale kapsamında…………… İlçelerinde toplam 31 adet duvar yapılması öngörüldüğünü, Söz konusu duvarların tamamına yakını farklı yerleşim yerlerinde bulunması nedeniyle her duvar için ayrı bir şantiye kurulmuş olduğunun söylenebileceğini,

Müteahhit firma çalışma programını; duvarların konumu, iklim ve ulaşım şartlarını göz önüne alarak oluşturmuş, yapılma sırasını buna göre belirlediğini, Yerleşim birimlerinin dağınık olması nedeniyle yapılma süreci içinde gerek iklim şartları (kar yağması gibi) nedeniyle, gerek oluşan heyelan ve sel olayları sonucunda yolların kapanması nedeniyle bazı duvarlara ulaşım sorunları oluşmuş,

ancak büyük bölümü kısa süre içinde giderildiklerinden yazılı bir işlem yapılmadığını, Öte yandan duvarların farklı güzergâhta bulunmaları nedeniyle bir güzergâhtaki yolun kapalı olması, diğer duvarlarda çalışmayı aksatmadığından, açılabilecek durumda olan yollar ile ilgili herhangi bir işlem veya yazışma yapılmasına gerek duyulmadığını,

Mahal listesinde yer alan ………. Köyünden …O. Ş. konutu ile ilgili yapılması gereken duvar alanına giden yol, ….yılı Kasım ayı içinde meydana gelen heyelan sonucunda kapanmış, Müdürlüğümüzce köyde afet hizmeti ile ilgili yapılan çalışmalar esnasında konudan haberdar olunduğunu, Yapılan incelemelerde de, yolun ulaşıma açılabilmesi için yol alt şevine istinat duvarı yapılması gerektiği tespit edildiğini,

…….. Kaymakamlığı ve Köy Muhtarlığı ile yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu duvarın Köydes imkânları ile yapılacağı bilgisi edinildiğini, Söz konusu duvarın, işin bitim tarihi göz önüne alınarak kısa süre içinde yapılabileceği düşünülerek konu ile ilgili bu süreçte yazılı bir işlem yapılmadığını,

Ancak yolun ulaşıma açılmasının gecikmesi nedeniyle (işin süresinin bitmekte olduğunun da göz önünde bulundurarak) Müteahhit firma …….. tarihli dilekçesi ile İdareye yazılı başvuruda bulunduğunu,

(Ek-l) ……. tarih ve 515 sayılı yazı (EK-2) ile konu …….. Kaymakamlığına iletilmiş, Kaymakamlığın …. tarih ve 32 sayılı yazısında da (EK-3), heyelanlı alanda istinat duvarı yapılarak ……. tarihi itibari ile yolun araç trafiğine açıldığı belirtildiğini,

Yazının Devamını Okumak için KAYNAK