Yapım işi ihalelerinde aşırı düşük açıklamasındaki maliyet açıklamaları uygun olmayan istekliler

Olay Özeti Karar ve Sonuç :

Bakılan olayda; davacı şirketinde aralarında bulunduğu ortak girişim tarafından, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında BGK-4 Poz no’lu analize ilişkin birim fiyat oluşturulurken platform genişliğinin ortalama 24 metre olarak esas alınması gerekirken 12 metre olarak esas alındığı ve hesaplamaların buna göre yapıldığı, davacı şirketinde aralarında bulunduğu ortak girişimin açıklamalarını kendi maliyet analizlerine dayandırdığı ve bunlara ilişkin açıklayıcı bilgi ve belge sunmadığı, davacı şirketinde aralarında bulunduğu ortak girişimin açıklamalarında ve analizinde bir kamyonun, greyderin ve silindirin aylık ne kadar yakıt yakacağı, bir kamyonun aylık ne kadar yol kat edebileceği gibi bilgilere yer verdiği ancak, bu bilgilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yayımlanan analizlerde yer alan miktarlara ya da belgeye ve bilgiye dayalı açıklamalara verilere değil kendi değerlendirmelerine dayandığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacı şirketinde aralarında bulunduğu ortak girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu islemde hukuka aykırılık görülmemiştir.