Yapım işleri ihaleleri Kısmi Kabul Olan İşlerde Gecikme Cezası

Kısmi gecikme cezası uygulanan yapım işlerinde, işin tamamının verilen süre içerinde bitirilmemesi durumunda gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanmaktadır. Bu gibi durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası 50 uygulanmaz.

Kısmi gecikme cezası ile ilgili tip sözleşmelerin 28.2 maddesi aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

İşin Kısımları

Bitirme TarihleriKısmi Gecikme Cezaları

I.Kısım :…../…/……….kısmın bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az, onbinde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere belirlenecektir.II.Kısım:…../…/……….kısmın bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az, onbinde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere belirlenecektir.