yüklenicinin hakediş yapacağı tarihten önce şantiye ilan tahtasına asılan İşçilere duyuru tutanağı

İşçilere duyuru tutanağı, yüklenicinin hakediş yapacağı tarihten önce şantiye ilan tahtasına asılan, yüklenici bünyesinde çalışan ve herhangi bir sebepten dolayı yükleniciden alacağını tahsil edemeyen sürveyan veya işçilerin bu durumu İlgili kontrol mühendisine bildirmelerinin istendiği belgedir.

Yüklenici firma veya alt yüklenici firmaya mensup işçilerin varsa mağduriyetinin giderilmesi için bu ilan tarihinden itibaren 5 gün içerisinde durumu kontrol mühendisine yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

Durum kontrol mühendisince incelendikten sonra, işçilerin ücret konusunda alacakları tespit edilmesi halinde, bu tutar yükleniciye ödenecek hakediş tutarından kesilerek işçilere ödemesi yapılır.

İşçilere duyuru tutanağının şantiye ilan tahtasına asıldığına dair tutanak kontrol mühendisi ve işçi temsilcisi tarafından mahallinde görülerek imza edilir. Örnek Belediyesi Altyapı Tesisleri İnşaatı’na ait işçilere duyuru tutanağı Resim 3.2’de gösterilmiştir.