Projeye dahil olan çeşitli taraflar yüklenicinin iflası veya acz durumu üzerinde hangi haklara sahiptir 1

Projeye dahil olan çeşitli taraflar yüklenicinin iflası veya acz durumu üzerinde hangi haklara sahiptir

İflas davalarında temerrüt hakları ve usulleri 2004 sayılı İflas ve İcra Kanunu ile düzenlenmiştir.

müşteriler

Yüklenicinin iflas etmesi/iflas etmesi durumunda, müşteriler yükleniciye karşı icra takibi başlatabilir.
İnşaat çalışmalarına başlanmış ancak tamamlanmamış hallerde “sebepsiz zenginleşme” davası açılabilir.
Müşteriler ayrıca yükleniciye karşı tazminat talebinde bulunabilirler. Mahkeme, müteahhidin arsa sahibinden alacağı sebepsiz zenginleşme, intifa ve zorunlu giderler üzerine davacı lehine haciz konulmasına karar verebilir.

müteahhitler

Müteahhit iflasında müteahhidin iş ve mallarının yönetimi iflas idaresi tarafından yürütülür. İflas idaresi aşağıdakilerden birini yapabilir:
  • Arazi sahibinin inşaatın o tarihte tamamlanan kısmı için iflas idaresine tutarı ödediği işi ve ilgili sözleşmeleri feshetmek.
  • İflas idaresi böyle bir davanın alacaklıların yararına olduğuna karar verirse, devam eden iş ve dolayısıyla sözleşmeler alacaklılar ve iflas eden şirket lehine devam eder.
İflas üzerine arsa sahibinin teminat isteme hakkı gerçekleşecek olup, idarecilerin bu talebi yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde arsa sahibi sözleşmeden cayma hakkına sahiptir ve ödenecek her türlü alacak için alacaklı olarak tescil edilecektir.