Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı

v

  • Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı

Yüklenicinin hazırlanan kesin hesaplara itirazı olması durumunda, Y.İ.G.Ş.’nin 40. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen 60 günlük süre içerisinde, gerekçesiyle birlikte bu itirazını idareye sunmalıdır. Aksi takdirde hazırlanan tüm belgeleri kabul etmiş ve itiraz hakkını yitirmiş sayılır;

“Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı varsa altmış günlük inceleme süresi içinde idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili

bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz”

Y.İ.G.Ş.’nin 40. maddesinin 5. fıkrasında bulunan “Yapı denetim görevlisi belirtilen süre içinde kesin hesapları idareye teslim etmediği takdirde, yüklenici kendi hazırladığı kesin hesapları idareye vererek incelenmesini ve onaylanmasını isteyebilir” hükmüyle,

yapı denetim görevlisinin kesin hesapları düzenlememesi durumunda, yüklenici bu hesapları kendisi hazırlayarak idareye sunabilir ve incelenerek onaylanmasını talep edebilir.